49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۸ فروردین ۱۳۹۶

آشنایی با آدرس آیپی IP Address

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه1

بخش مهم شبكه‌هاي امروزي كه بر مبناي پروتكل TCP/IP واقع شده‌اند آدرس‌هاي IP ميباشد. اين پروتكل در لايه شبكه (Network) مدل OSI و يا اينترنت (Internet) مدل TCP/IP قرار دارد و وظيفه آدرس‌دهي يك دستگاه (سيستم، سرور، روتر، سويچ) را در شبكه بر عهده دارد و جهت مسيريابي بسته‌ها براي رسيدن به مقصد در شبكه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آدرس‌هاي IP به دو نسخه تقسيم‌بندي مي‌شود، آدرس‌هاي IPV4 و IPV6 ميباشند.
از ابتداي شكل‌گيري آدرس‌هاي IP كه از نسخه‌ي ۴ استفاده مي‌شد تعداد كاربران محدود بود و به همين دليل مشكلاتي كه در سالهاي اخير پيرامون آدرس‌هاي IP و اعمالي مثل Pat,Nat و … را دربرگرفته وجود نداشت، با رشد روزافزون شبكه‌ها و كاربران آدرس‌هاي IP محدودتر و كمتر شدند تا جايي كه در حال حاضر جهت استفاده‌هاي بهينه از آدرس‌هاي باقي مانده از تكنولوژيها و مكانيزمهايي مانند ,Nat,Pat VLSM استفاده مي‌شود. آدرس‌هاي IPV4 در حال اتمام بود كه محققين آدرس IPV6 را بوجود آورند.

 

بخش مهم شبكه‌هاي امروزي كه بر مبناي پروتكل TCP/IP واقع شده‌اند آدرس‌هاي IP ميباشد. اين پروتكل در لايه شبكه (Network) مدل OSI و يا اينترنت (Internet) مدل TCP/IP قرار دارد و وظيفه آدرس‌دهي يك دستگاه (سيستم، سرور، روتر، سويچ) را در شبكه بر عهده دارد و جهت مسيريابي بسته‌ها براي رسيدن به مقصد در شبكه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آدرس‌هاي IP به دو نسخه تقسيم‌بندي مي‌شود، آدرس‌هاي IPV4 و IPV6 ميباشند.
از ابتداي شكل‌گيري آدرس‌هاي IP كه از نسخه‌ي ۴ استفاده مي‌شد تعداد كاربران محدود بود و به همين دليل مشكلاتي كه در سالهاي اخير پيرامون آدرس‌هاي IP و اعمالي مثل Pat,Nat و … را دربرگرفته وجود نداشت، با رشد روزافزون شبكه‌ها و كاربران آدرس‌هاي IP محدودتر و كمتر شدند تا جايي كه در حال حاضر جهت استفاده‌هاي بهينه از آدرس‌هاي باقي مانده از تكنولوژيها و مكانيزمهايي مانند ,Nat,Pat VLSM استفاده مي‌شود. آدرس‌هاي IPV4 در حال اتمام بود كه محققين آدرس IPV6 را بوجود آورند.

IP Address V4
آدرس‌هاي IPV4 آدرس‌هايي هستند ۳۲ بيتي كه در ۴ بخش ۸ بيتي تقسيم‌بندي مي‌شوند كه هر بخش را با نام Octet شناسايي مي‌كنند و هر Octet توسط نقطه (.) از يكديگر جدا مي‌شوند. رنج ارقام در هر Octet از ۰ تا ۲۵۵ مي‌باشد. اعداد در حالت معمول در مبناي ۱۰ مي‌باشد ولي جهت اعمال subnetting و summarization به مبناي باينري (دودويي) تبديل مي‌شوند.

مثالي از آدرس IPV4 و تبديل مبناي ۱۰ به باينري
۱۷۲     .       ۲۱       .       ۵۷       .       ۱
۱۰۱۰۱۱۰۰ . ۰۰۰۱۰۱۰۱ . ۰۰۱۱۱۰۰۱ . ۰۰۰۰۰۰۰۱

آدرس‌هاي IP در دو نوع Private و Public ميباشند.

Public
آدرس‌هايي واقعي مي‌باشند كه در دنياي واقعي از آنها استفاده مي‌شوند و نبايد تكراري باشند.

Private
آدرس‌هايي ميباشند كه در شبكه‌هاي خصوصي و LAN ها مورد استفاده مي‌باشند و تكرار آنها در شبكه‌ها اهميتي ندارند.

Classes
آدرس‌هاي IPV4 به پنج كلاس تقسيم‌بندي مي‌شود و محدوده‌ي آدرس‌هاي آنها به شرح زير مي‌باشند:

آموزش کاس های IP

آدرس IP

Network ID ( Net ID )
بيان‌كننده‌ي آدرس شبكه مي‌باشند بدين صورت كه كامپيوتر مورد نظر در كدام شبكه قرار دارد.

Host ID
بيان‌كننده‌ي آدرس كامپيوتر در شبكه مي‌باشد و بدين صورت كه اين بخش معرف آدرس كامپيوتر مي‌باشد.

Subnet Mask
مشخص‌كننده‌ي آدرس شبكه (Net ID) مي‌باشد.
مثال: IPV4  ازكلاس A:
IP Address :     ۱۰٫۱٫۱٫۱

Subnet Mask : 255.0.0.0
آدرس Subnet Mask بيان‌كننده‌ي بخش Net ID در اين آدرس مي‌باشد در اين حالت كه عدد ۲۵۵ در نظر گرفته است بدين معني است كه در مبناي دودويي به شكل (۱۱۱۱۱۱۱۱) در مي‌آيد Octet متناظر آن در آدرس IP عدد ۱۰ كه به شكل (۰۰۰۰۱۰۱۰) درمي‌آيد، سپس بوسيله‌ي يك عمل AND منطقي (ضرب اعداد موجود در Subnet با اعداد موجود در آدرس IP به ما آدرس شبكه را مي‌دهد. مانند شكل زير:

IP Address :       ۰۰۰۰۱۰۱۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱٫۰۰۰۰۰۰۰۱٫۰۰۰۰۰۰۰۱

Subnet Mask :   ۱۱۱۱۱۱۱۱٫۰۰۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰
________________________________________________

Net ID :              ۰۰۰۰۱۰۱۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰

Net ID :                    ۱۰      .       ۰       .        ۰      .        ۰

در اين حالت همانطور كه مشاهده مي‌شود آدرس Net ID برابر با (۱۰٫۰٫۰٫۰) مي‌باشد.

نكات مهم كه در آدرس‌دهي بايد رعايت شود:
۱-آدرس‌هاي ۰ را نمي‌توان براي شبكه  در نظر گرفت،
مثل: ۰٫۰٫۰٫۰
۲-آدرس آخرين Octet مربوط به Host ID را نمي‌توان ۰ قرار داد زيرا به معني آدرس شبكه است. مثل:                               ۱۰٫۱٫۱٫۰
۳-آدرس Octet هاي مربوط به بخش Net ID را نمي‌توان ۰، در نظر گرفت زیرا بيانگر آدرس Host مي‌باشد.
مثل:                  ۰٫۰٫۰٫۱
۴-آدرس‌ آخرين Octet مربوط به Host ID را نمي‌توان ۲۵۵ قرار داد چون اين آدرس متعلق به آدرس Broadcast است.
مثل:             ۱۰٫۱٫۵٫۲۵۵
۵-از آدرس ۱۲۷٫۰٫۰٫۱جهت آدرس Loop back مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۶-از آدرس ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ نمي‌توان استفاده كرد چون آدرس Broadcast در تمامی شبكه ها
مي‌باشد.

Private Addreas
اين دسته آدرس‌ها، آدرس‌هايي هستند كه جهت استفاده در شبكه‌هاي محلي (غير از اتصال به اينترنت) مي‌توان از آنها استفاده كرد و از هر كلاس IPV4 چندين Subnet جهت اين كار كنار گذاشته شده‌اند و به شرح زير مي‌باشند.
۱-محدوده موجود از Class A                                               ۱۰٫۰٫۰٫۰  –  ۱۰٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵
۲-محدوده موجود از Class B                                  ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰  –  ۱۷۲٫۳۱٫۲۵۵٫۲۵۵
۳-محدوده موجود از Class C                                  ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰  –  ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵

Class A
اولين كلاس آدرس‌هاي IPV4 مي‌باشد كه رنج وسيعي از آدر‌س‌ها را در هر subnet دربرمي‌گيرد. اولين Octet مربوط به Net ID و مابقي Octetها مربوط به آدرس Host ID مي‌باشد.
تعداد آدر‌س‌ها در اين كلاس ۱۶۷۷۷۲۱۴ آدرس مي‌باشد.
IP Address: 50.0.1.21
Subnet Mask: 255.0.0.0
Class B
دسته دوم از آدرس‌هاي IPV4 ميباشد كه دو Octet اول نمايان‌كننده‌ي Net IDو دو Octet باقيماندهHost ID  مي‌باشند. تعداد آدرس‌ها در اين كلاس ۶۵۵۳۴ آدرس مي‌باشد.
مثال:
IP Address 180.1.5.30
Subnet Mask:255.255.0.0

ClassC
دسته سوم از آدرس‌هاي IPV4 مي‌باشند كه سه Octet اول نشان‌دهنده‌ي  Net ID  و آخرين Octet نيزID  Hostميباشد. تعداد آدرس‌ها در اين كلاس ۲۵۴ آدرس را در هر شبكه (subnet) دربرمي‌گيرد.
IP Address : 192.27.31.5
Subnet Mask : 255.255.255.0

Class D
دسته چهارم از آدرس‌هاي IPV4 مربوط به آدرس‌هاي Multicast ميباشد، اين آدرس‌ها براي ارتباطات گروهي استفاده مي‌شود. مثلاً در برخي پروتكل‌ها از اين نوع آدرس‌ها استفاده مي‌شود. مثل:
OSPF :  ۲۲۴٫۰٫۰٫۵ , ۲۲۴٫۰٫۰٫۶
EIGRP:  ۲۲۴٫۰٫۰٫۱۰
Class E
دسته‌ پنجم از آدرس‌هاي IPV4 مي‌باشند كه جهت تست و تحقيقات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و كاربرد ديگري ندارند.

ارسال بسته‌های IPV4
Unicast: جهت ارسال يك به يك در شبكه استفاده مي‌شود و آدرس مقصد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مثل: ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰
MultiCast: جهت ارسال يك به چند در شبكه استفاه مي‌شود. آدرس‌ گروهي از كامپيوترها، روترها و… كه بصورت Multicast است.
۲۲۴٫۰٫۰٫۱۰
Broadcast: جهت ارسال يك به همه در شبكه استفاده مي‌شود.
۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵

آدرس IP