49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۸ فروردین ۱۳۹۶

آشنایی با Subnetting

در فصل قبل به اجزاي آدرس‌هاي IPV4 اشاره شد و مشخص شد كه بدليل كمبود آدرس‌هاي IPV4 از تكنولوژيهايي مثل PAT و Nat و CIDR و Subnetting استفاده مي‌شد. در اين فصل قصد تعريف و آشنايي با دو مكانيزم CIDR و Subnetting را خواهيم داشت. در ابتدا لازم است با دو شناسه ديگر در آدرس‌ها آشنا شويد كه به شرح زير مي‌باشد و در فصل‌هاي بعدي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

Classfull
آدرس‌هاي IP كه از رنج‌هاي كلاس C,B,A مي‌باشند و Subnet Mask  آنها بيان كننده كلاس آنها مي‌باشد و با مرز subnet mask آن كلاس‌ها نشان داده مي‌شوند.
مثل:
۳٫۱٫۰٫۲۵  /۸         Class A
۱۸۰٫۵٫۱۲٫۱۱۱  /۱۶        Class B
۲۰۰٫۱۲٫۸۱٫۲۹  /۲۴        Class C

Classless
زماني كه آدرس‌هاي Classfull را دستكاري نمائيم و مرز subnet mask آنها را از محدوده اصلي كلاس آنها خارج نمائيم به اين گونه آدرس‌ها مي‌توان classless گفت و اين امر جهت كوچك‌تركردن يك subnet به چندين subnet مي‌باشد و امروزه از آن در شبكه‌ها نيز استفاده مي‌شود.
مثل
۳٫۱٫۰٫۲۵  /۱۶
۱۸۰٫۵٫۱۲٫۱۱۱  /۱۹
۲۰۰:۱۲٫۸۱٫۲۹  /۲۷

Subnetting:
در اين بخش به معرفي مكانيزم Subnetting مي‌پردازيم و آنرا با يك مثال بيان مي‌كنيم.
مثال: در نظر بگيريد كه يك subnet از آدرس‌هاي IP را مطابق شكل زير در اختيار داريد و مقصد داريد به علت وسعت شبكه و كاركرد بهتر و عوامل ديگر مثل امنيت، مديريت و … شبكه خود را به بخش‌هاي مختلف تقسيم‌بندي نمائيد. مثلاً شبكه خود كه از يك subnet تشكيل شده را به چهار subnet تقسيم‌بندي نمائيد. همانطور كه در شكل زير مي‌بينيد شبكه ما از رنج آدرس‌هاي كلاس c مي‌باشد.

مرکز میکروتیک

آموزش Subnetting

يكي از دلايل شما در اين دور مي‌تواند جداسازي سرورهاي مهم در شبكه به يك subnet ديگر باشد و كل شبكه خود را به ۴ شبكه تغيير دهيد.

مرکز میکروتیک

آموزش Subnetting

راهكار در Subnetting
جهت امر subnetting ابتدا بايد يك راهكار را در نظر بگيرد و دليل استفاده و علت آن را مدنظر داشته باشيد، سپس در نظر داشته باشيد كه يك رنج از كلاس IP را مي‌خواهيد به چند شبكه و يا هر شبكه داراي چند Host باشد. بعد از تكميل اين موارد شروع به subnetting كردن آدرس كلاس خود مي‌شويد.
جهت انجام اين امر بايد آدرس IP را به مبناي ۲ تبديل كنيد. سپس به تعداد Subnet كه مدنظر داريد، از بيتهاي باقيمانده Host قرض بگيريد. سپس تعداد بيتهايي كه از بخش Host گرفته‌ايد به Subnet Mask اضافه مي‌شود. راه كار كلي اين عمل كه در شكل قبلي مشاهده نموديد در زير به نمايش گذاشته شده است كه در حد يك مثال ساده است:
آدرس IP در مبنای ۱۰ :                                                                 IP Address :       ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۰
Subnet Mask :   ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

Broadcast :        ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۲۵۵

__________________________

IP Address : 11011010.10000000.00000101.00000000

Subnet Mask : 11111111.11111111.11111111.00000000

__________________________

Subnet 1: 11011010.10000000.00000101.00000000
Subnet 2: 11011010.10000000.00000101.01000000
Subnet 3: 11011010.10000000.00000101.10000000
Subnet 4: 11011010.10000000.00000101.11000000

البته مقدار subnet mask را مي‌توان با( / ) نشان داد مثل ۲۴/ كه به معني كلاس C بودن آدرس مي‌باشد.  به اين دليل كه ما به ۴ شبكه نيازمندیم  و در اعداد آدرس، ما فقط به ۲ بيت براي توليد ۴ شبكه احتیاج داشته ایم به شكل بالا درمي‌آوريم. اين ۴ شبكه بصورت زیر مي‌باشند كه ۱۱ , ۱۰ , ۰۱ , ۰۰ تشکیل دهنده این شبکه ها میباشند .
Subnet 1: Net ID: 218.128.5.0
Subnet mask: 255.255.255.192 /26
Broadcast: 218.128.5.64
Start of IP Address: 218.128.5.1
End of IP Address: 218.128.5.62

Subnet 2: Net ID: 218.128.5.64
Subnet mask: 255.255.255.192 /26
Broadcast: 218.128.127
Start of IP Address: 218.128.5.65
End of IP Address: 218.128.5.126

Subnet 3: Net ID: 218.1258.5.128
Subnet mask:255.255.255.192 /26
Broadcast:218.128.5.191
Start of IP Address: 218.128.5.129
End of IP Address: 218.128.5.190

Subnet 4: Net ID: 218.128.5.192
Subnet mask: 255.255.255.192 /26
Broadcast: 218. 128.5.255
Start of IP Address: 218.128.5.193
End of IP Address: 218.128.5.254

شبكه شماره ۱ با آدرس شبكه ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۰ شناسايي مي‌شود و آدرس‌هايي كه در اين شبكه وجود دارند از ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۱ تا ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۶۲ مي‌باشند.
شبكه شماره ۲ با آدرس شبكه ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۶۴ شناسايي مي‌شود و آدرس‌هايي كه در اين شبكه وجود دارند از ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۶۵ تا  ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۱۲۶مي‌باشند.
شبكه شماره ۳ باآدرس شبكه ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۱۲۸ شناسايي مي‌شود و آدرس‌هايي كه در اين شبكه وجود دارند از ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۱۲۹ تا  ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۱۹۰مي‌باشند.
شبكه شماره ۴ با آدرس شبكه ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۱۹۲ شناسايي مي‌شود و آدرس‌هايي كه در اين شبكه وجود دارد از ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۱۹۳ تا ۲۱۸٫۱۲۸٫۵٫۲۵۴  مي‌باشند.
در اين شبكه‌ها subnet mask مورد استفاده شده ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۱۹۲ كه معادل /۲۶ مي‌باشد و همچنين بايد بخاطر داشته باشيد كه براي ارتباط بين اين شبكه‌ها نيازمند روتر هستيم تا عمل مسيردهي را ميان شبكه‌ها انجام دهد.
تعداد Host هاي موجود در هر شبكه را با فرمول  محاسبه مي‌كنند. كه n، تعداد بيتهاي موجود در Octet مربوط به Host مي‌باشد و -۲ را انجام مي‌دهيم تا دو عدد از تعداد آدرس‌ها را كم كند، زيرا اين آدرس‌ها متعلق به اولين آدرس كه ۰ است و آخرين آدرس كه Broadcast مي‌باشد. در مثال بالا تعداد هر Host در هر شبكه معادل:

تمرين: آدرس شبكه زير از كلاس B مي‌باشد. مي‌خواهيم اين آدرس را به ۴ شبكه تقسيم‌بندي نمائيم:
IP Address:    ۱۶۰٫۲۴٫۵٫۲۱
Subnet Mask: 255.255.0.0
جواب:
۱۰۱۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۱۱۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۱۰۱ . ۰۰۰۱۰۱۰۱
۱۱۱۱۱۱۱۱ . ۱۱۱۱۱۱۱۱ . ۰۰۰۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۱۱۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰

Net ID:            ۱۶۰٫۲۴٫۰٫۰
Subnet Mask:  ۲۵۵٫۲۵۵٫۰٫۰
Broadcast:      ۱۶۰٫۲۴٫۲۵۵٫۲۵۵
۱۰۱۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۱۱۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۱۱۰۰۰ . ۰۱۰۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۱۱۰۰۰ . ۱۰۰۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۱۱۰۰۰ . ۱۱۰۰۰۰۰۰ . ۰۰۰۰۰۰۰۰

Subnet 1:
Net ID: 160.24.0.0
Subnet mask: 255.255.192.0
Broadcast: 160.24.63
Start of IP Address: 160. 24. 0.1
End of IP Address: 160.24.63.254

Subnet 2:
Net ID: 160.24.64.0
Subnet mask: 255.255.192.0
Broadcast: 160.24.127.0
Start of IP Address: 160. 24.64.1
End of IP Address: 160.24.127.254

Subnet 3:
Net ID: 160.24.128.0
Subnet mask: 255.255.192.0
Broadcast: 160.24.191.255
Start of IP Address: 160. 24. 128.1
End of IP Address: 160.24.191.254

Subnet 4:
Net ID: 160.24.192.0
Subnet mask: 255.255.192.0
Broadcast: 160.24.255.255
Start of IP Address: 160. 24. 192.1
End of IP Address: 160.24.255.254

*  تعداد Hast هاي موجود در شبكه معادل:

نكات مهم در محاسبه Subnetting

آموزش Subnetting
۱-بعد از تبديل آدرس شبكه و آدرس subnet mask بايد عمل AND منطقي يا ضرب را اعمال كنيد تا آدرس شبكه مشخص شود.
۲-به تعداد شبكه‌هايي كه نياز داريم كوچك كنيم، بيت در بخش Hast ID فرض مي‌كنيم به اين عمل subnetting گويند.
۳-به تعداد شبكه‌هايي كه نياز داريم بزرگ نمائيم، بيت از بخش NET ID قرض مي‌كنيم به اين عمل suppernetting گويند.
۴-حداكثر مجاز به استفاده از  subnet mask، /۳۰  جهت ایجاد شبکه می باشیم.

1 پاسخ

  1. اشتراک ها : آشنایی با Subnetting » آموزش میکروتیک

ارسال پاسخ