49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۸ فروردین ۱۳۹۶

آشنایی مقدماتی با کابل شبکه

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه1
/

: اكثر شبكه‌هاي امروزي از استاندارد Ethernet استفاده مي‌نمايد و شناسايي استانداردهاي اترنت امري مهم براي اين دوره ميباشد. كابل‌كشي‌هاي شبكه از نظر نوع استاندارد را مي‌توان به ۳ دسته تقسيم نمود:

Straight-Through
Crossover Cable
Rolled Cable

در كابل‌كشي دو استاندارد رنگ‌بندي موجود است و شامل:
T568A: رنگ‌بنري اين استاندارد به شرح زير است:
قهو‌ه‌ايي، سفيد قهوه‌ايي، نارنجي، سفيد آبي، آبي،  سفيد نارنجي،  سبز،  سفيد سبز
T568B: رنگ‌بنري اين استاندارد به شرح زير است:
قهوه‌ايي، سفيد قهوه‌ايي، سبز، سفيدابي، آبي، سفيد سبز، نارنجي، سفيد نارنجي

Straigh-Through
اين استاندارد كه به آن اتصال مستقيم مي‌گويند. نحوه اتصال رشته سيم‌ها در اين مدل بصورت مستقيم بوده و pin هاي مورد استفاده شامل ۱، ۲، ۳، ۶ ميباشد.
اتصال دو سر كابل بوسيله اين روش به شكل زير مي‌باشد:

آموزش میکروتیک

کابل شبکه

Pin هاي شماره ۱، ۲ جهت ارسال (send) و پين‌هاي ۳، ۶ جهت دريافت (Receive) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جهت توليد اين نمونه كابل مي‌توان دو سر كابل را از استاندارد T568A و يا  T568B استفاده نمود.

Crossover Cable
اين استاندارد كابلندي كه به آن ضربدري نيز گفته مي‌شود و نحوه‌ي اتصال رشته سيم‌ها بصورت ضربدري مي‌باشد، پين‌هاي مورد استفاده در اين مدل نيز ۱، ۲، ۳، ۶ ميباشند و به شكل زير هستند:

آموزش میکروتیک

کابل شبکه

جهت توليد اين مدل كابل بايد يك طرف سيم از استاندارد T568A و طرف ديگر از T568B استفاده نمايد.

Rolled Cable
اين سري كابل كه با نام Cable Console نيز شناخته شده است جهت اتصال كامپيوتر به پورت كنسول روتر و سوئيچ جهت پيكربندي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اتصال رشته سيم‌ها در دو سر برعكس است يعني بين ۱ به ۸، ۲ به ۷، ۳ به ۶، ۴ به۵، ۵ به ۴، ۶ به ۳، ۷ به ۲، ۸ به ۱ ميباشد مانند شكل زير:

مرکز میکروتیک

کابل شبکه

 

 

 

مرکز آموزش میکروتیک