49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
شبکه وایرلس
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

مجموعه خدمات سرویس Service System Set

طراحی IEEE 802.11 این احتمال را می‌دهد که رسانه DS ممکن است با یک شبکه سیمی یکسان نباشد. یک رسانه DS ممکن است از تکنولوژی‌های متفاوتی تولید شود که شامل همین شبکه‌های سیمی نیز ‌باشد. استاندارد‌های سری ۸۰۲٫۱۱ IEEE رسانه DS را محدود به لایه های دو و سه ( پیوند داده ها و شبکه ) نمیکند و یا اینکه استاندارد‌های ۸۰۲٫۱۱ رسانه DS را محدود به متمرکز بودن یا توزیع بودن نمی‌کند. IEEE 802.11 به طور وضوح نمی‌تواند جزئیات عملکرد DS را نشان دهد، به جای آن ۸۰۲٫۱۱ خدمات را مشخص میکند. بطور کلی خدمات با اجزا مختلف معماری در ارتباط می‌باشد. دو نوع سرویس IEEE 802.11 وجود دارد که شامل خدمات ایستگاه‌ها (SS) و خدمات سیستم توزیع (DSS) می باشند . هر دو نوع سرویس بر اساس زیر لایه‌های مک ۸۰۲٫۱۱ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سرویسی که توسط ایستگاه ها ارائه می شود به عنوان سرویس ایستگاه معرفی می شود. سرویس ایستگاه در هر ایستگاه ۸۰۲٫۱۱ وجود دارد ( شامل اکسس پوینت است، زیرا اکسس پوینت شامل عملکرد ایستگاه می‌باشند). سرویس ایستگاه برای استفاده توسط زیر لایه‌های مک تعیین می‌شود. همه‌ی ایستگاه‌ها SS را ارائه می‌دهند. خدمات‌های ایستگاه به شرح زیر است:

  • احرازهویت یا Authentication
  • عدم احرازهویت یا Deauthentication
  • حفاظت از فریم یا Frame Protection
  • تحویل MSDU یا MSDU Delivery

سرویسی که توسط سیستم توزیع ارائه می شود به عنوان سرویس سیستم توزیع معرفی می شود. تجسم فیزیکی از خدمات مختلف ممکن است در داخل یک اکسس پوینت فیزیکی باشد یا نه. این خدمات به توسط یک ایستگاه در دسترس هستند و ایستگاهی که خدمت سیستم توزیع را ارائه می کند یک اکسس پوینت است. خدمات شامل :

  • پیوستن یا Association
  • عدم پیوستن یا Diassociation
  • توزیع یا Distribution
  • یکپارچگی یا Integration
  • پیوستن مجدد یا Reassociation

ارسال پاسخ