49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
آموزش میکروتیک MTCRE اصفهان ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ مهندس رضا مقدم
۲۰ فروردین ۱۳۹۶

آموزش میکروتیک MTCRE اصفهان ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ مهندس رضا مقدم

آموزش میکروتیک MTCRE اصفهان ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ مهندس رضا مقدم

برگزاری دوره بین المللی میکروتیک

مرکز آموزش رسمی میکروتیک در ایران

اصفهان میکروتیک MTCRE

همراه با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

توسط مدرس رسمی میکروتیک مهندس رضا مقدم

مدرس و مشاور میکروتیک

اصفهان – MTCRE