49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
آموزش میکروتیک MTCUME تهران ۲۸ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مهندس رضا مقدم
۲۰ فروردین ۱۳۹۶

آموزش میکروتیک MTCUME تهران ۲۸ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مهندس رضا مقدم

آموزش میکروتیک MTCUME تهران ۲۸ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مهندس رضا مقدم

برگزاری دوره بین المللی میکروتیک

مرکز آموزش رسمی میکروتیک در ایران

تهران میکروتیک MTCUME

همراه با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

توسط مدرس رسمی میکروتیک مهندس رضا مقدم

مدرس و مشاور میکروتیک

دوره MTCUME تهران