49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

آموزش میکروتیک

آخرین زمانبندی کلاس های رسمی و بین المللی میکروتیک در ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از دوره های بین المللی میکروتیک روی تصویر و یا عنوان آن کلیک نمایید.

آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۱ الی ۲۳ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCWE تهران ۲۸ الی ۳۰ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۳۰ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی9/0
قیمت 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCTCE تهران ۵ الی ۷ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۵ دی ۱۳۹۷ - ۷ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی6/0
قیمت 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCRE تهران ۱۳ و ۱۴ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۴ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی7/0
قیمت 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCINE تهران ۱۹ الی ۲۱ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۱ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی9/0
قیمت 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۶ الی ۲۸ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی3/0
قیمت 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران VOIP Iran

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۵ بهمن ۱۳۹۷
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی0/0
قیمت 6500000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA اصفهان ۱۰ الی ۱۲ بهمن

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی9/0
قیمت 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو