49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

آموزش میکروتیک

آخرین زمانبندی کلاس های رسمی و بین المللی میکروتیک در ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از دوره های بین المللی میکروتیک روی تصویر و یا عنوان آن کلیک نمایید.

آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCNA تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCWE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ تیر ۱۳۹۷ - ۸ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی16/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCRE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCINE تهران همراه با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۲۲ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی9/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA اصفهان با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۲۹ تیر ۱۳۹۷
مکاناصفهان , موسسه آموزش متاکو
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۵ مرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA شیراز با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره میکروتیک MTCUME تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی9/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCNA اهواز با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
مکاناهواز , موسسه آموزش دیسون
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران با مدرک و آزمون بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCTCE تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۹ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی8/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی2/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی2/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو