49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۰ فروردین ۱۳۹۶

انواع خرابی سخت افزاری

انواع خرابی سخت افزاری

 

خرابیهای دائمی

عبارت خرابی دائمی به وجود یک خطا که به طور دائمی بر رفتار کارکردی یک سیستم تاثیر دارد (تراشه، آرایه یا بورد) اشاره دارد. نمونه هایی از دائمی، که استوار یا سخت نیز نامیده می شود، عبارتند از:
ارتباطات نادرست بین مدارهای مجتمع (ICها)، بوردها، ترکها و سایر موارد (مثلا قطع اتصالها یا اتصال کوتاه ها به علت پاشیدگی لحیم یا خرابیهای طراحی).
اجزاء قطع شده یا بخشهایی از اجزا.
روکشهای IC نامناسب، اتصالات داخلی “سیلیکون به فلز” یا “فلز به بسته” (یک مشکل تولیدی).
خطاهای طراحی کاربردی (پیاده سازی کارکرد منطقی نادرست است).
از آنجا که خرابیهای دائمی بر مقادیر منطقی در سیستم به طور دائمی تاثیر می گذارند، تشخیص آنها نستب به خرابیهای غیردائمی که در ذیل توضیح داده شده اند راحتتر است.

 

خرابیهای غیردائمی

خرابیهای غیردائمی تنها در بخشی از زمان موجود هستند؛ آنها در لحظاتی تصادفی به وقوع می پیوندند و برای دوره های زمانی محدود، ولی نامعلوم، بر رفتار کارکردی سیستم تاثیر می گذارند. در نتیجه این ظهور تصادفی، تشخیص و مکانیابی خرابیهای غیردائمی دشوار است. اگر چنین خطایی در جریان تست بر سیستم تاثیر نگذارد، در این صورت به نظر می رسد که سیستم به درستی در حال کار است.
خرابیهای غیردائمی را می توان به دو گروه با منشاء های متفاوت تقسیم نمود: خرابیهای گذرا و متناوب.
خطاهای گذرا حاصل شرایط محیطی همچون اشعه های کیهانی، ذرات آلفا، آلودگی، رطوبت، دما، فشار، ارتعاش، نوسانات منبع تغذیه، تداخل الکترومغناطیسی، تخلیه های الکتریکی استاتیک، و حلقه های زمین می باشند.
خرابیهای گذرا به علت تاثیر مبهمی که بر مقادیر منطقی در یک سیستم دارند به سختی تشخیص داده می شوند. خطاها در حافظه های دسترسی تصادفی (RAMها) حاصل از خطاهای گذرا اغلب خطاهای نرم نامیده می شوند. آنها تجدیدنشدنی لحاظ می شوند، و اینگونه فرض می شود که هیچ آسیب دائمی به سلول حافظه وارد نشده است. تشعشع با ذرات آلفا به عنوان یک علت عمده خطاهای نرم مطرح می باشد.
خرابیهای غیردائمی حاصل از شرایط غیرمحیطی همچون از دست رفتن شرایط، تنزل یا فرسودگی اجزاء می باشند (فرض کلی این است که در جریان انتقال از کارکرد نرمال به فرسودگی، خطاهای غیردائمی مکن است رخ دهند)، زمانبندی بحرانی (خطرات و شرایط رقابتی، که می تواند حاصل از خطاهای طراحی باشد)، تغییرات مقاومتی و خازنی (مقادیر مقاومت و خازن ممکن است از مقدار مشخص شده شان در ابتدا یا به مرور زمان منحرف شوند، که می تواند منجر به خطاهای زمانبندی شود)، بی نظمیهای فیزیکی، و نویز (نویز سیگنالها در سیستم را مختل می کند).
یک مشخصه خرابیهای غیردائمی این است که آنها در مدت از کار افتادگی حاصل از خرابی غیردائمی مانند خرابیهای دائمی عمل می کنند. متاسفانه، زمانی که یک خرابی غیردائمی بر سیستم تاثیر می گذارد معمولا در مقایسه با یک زمان اعمال یک تست توسعه داده شده برای خرابیهای دائمی، که نوعا در حد چند ثانیه است، بسیار کوتاه می باشد. این می تواند با تکرار مداوم تست یا با دائمی شدن خرابی غیردائمی کاهش یابد.

 

گذار طبیعی خرابیهای غیردائمی به خرابیهای دائمی ممکن است چندین ساعت، روز یا ماه طول بکشد، و در نتیجه باید شتاب بگیرد. این می تواند با فراهمسازی شرایط تنش محیطی (دما، فشار، رطوبت و غیره) حاصل شود. یک مشکل که باید اعمال شرایط تنش وجود دارد این است که خرابیهای جدیدی ممکن است توسعه یابند، که موجب از کار افتادگیهای مضاعف می شود.