49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
رایانش ابری در مرکز آموزش میکروتیک
۱۰ فروردین ۱۳۹۶

انواع زیرساخت در رایانش ابری

سرویس های ابری توسط یکی از مدل های برپاسازی خود یعنی  عمومی ، خصوصی و ترکیبی تعیین می شوند. همچنین این خدمات را می توان توسط مدل خدماتی آنها، که در آن هر سطح از مجازی سازی سرویس با عنوان as a Service (aaS). مرتبط است تعیین نمود. مشتریان منابع ابر به منابع as a Service (aaS) از طریق مرورگرهای خود بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آنها یک برنامه یا یک زیرساختار کلی درون یک ابر را مصرف می کنند یا نه دسترسی دارند.
سه مدل اولیه برای سرویس های ابری عبارتند از نرم افزار به عنوان یک سرویس ، پلتفرم به عنوان یک سرویس، و زیرساختار به عنوان یک سرویس.

سرویسدهندگان ابر اغلب اوقات تولیدات خود را با عنوان گرفتن پشتیبان به عنوان یک سرویس (BaaS) ، بانک اطلاعاتی به عنوان یک سرویس (DBaaS) ، و حتی Everything  به عنوان یک سرویس (XaaS) برای fit با عملکرد تولیدات مشخص خود توصیف می کنند اما تمام آن درونی سه مدل استاندارد طراحی شده توسط NIST جای می گیرند.

دسته بندی خدمات سرویس

منابع ابری توسط دیگر خدمات ابری ، توسط دستگاه های الکترونیکی و به وسیله ی مشتریانی که جستجوگرهای وب معمول را به عنوان سرویس گیرنده محاسبات ابری استفاده می کنند، مصرف می شوند. ارائه دهندگان ابر پیشنهادات خود را در سه دسته ابتدایی “aaS” با توجه به سطح انتزاعی آنها، تشخیص داده شده توسط موسسه ملی استانداردها و فن آوری (NIST)  به سه دسته زیر گروه بندی می کنند:

  • نرم افزار به عنوان یک خدمات (SaaS)
  • پلتفرم به عنوان یک خدمات (PaaS)
  • زیرساخت به عنوان یک خدمات (IaaS)

مدل های خدماتی به دلیلی اینکه IaaS اساسی ترین دسته بندی خدماتی را ارائه کرده و هر سطح متوالی شامل عناصر دسته بندی های خدمات سطح پایین خود می شود، اغلب اوقات در شکل یک هرم مانند شکل نشان داده می شود.

مدل های زیرساخت رایانش ابری

مدل های زیرساخت رایانش ابری

برای ساختن لایه های متوالی برتر ، فراهم کنندگان از پایین ترین سطح از IaaS ، که شامل عناصر مشابه از تنظیمات سنتی مانند شبکه و محل ذخیره سازی و دیگر عناصر معماری علاقه مندی به مدیران سیستم و طراحان شرکت شروع می کنند. توسعه دهندگان برنامه ، خدمات فراهم شده توسط ارائه دهندگان PaaS ، که همچنین زیرساختارمیزبانی را پشتیبانی می کنند، استفاده می کنند. کاربران برنامه هایی که توسط سطح SaaS فراهم شده است، که خود به خود شامل بخش های هر دوی خدمات زیرساختار و پلتفرم  فراتر از نمایش مصرفی هستند، را مصرف خواهند نمود.

نرم افزار به عنوان یک سرویس

نرم افزار به عنوان یک سرویس (SaaS) اغلب اوقات اولین نمونه از محاسبات ابری می باشد که بسیاری از کاربران آن را تجربه خواهند کرد گاهی اوقات حتی بدون تشخیص اینکه آنها در همه حال در حال تعامل با یک ابر هستند. برنامه های نرم افزاری میزبانی شده از طریق یک جستجوگر وب و یا از طریق سرویس گیرنده تین اغلب اوقات برای کابر غیر قابل تشخیص خواهد بود ، برای کسی که تنها می خواهد یک نرم افزار را اجرا نموده و درمورد اجرای جزییات برنامه در پشت پرده نگرانی ندارد.

همانند برنامه های نرم افزاری سنتی، SaaS  برای کاربر نهایی بعضی از برنامه هایی که اطلاعات الکترونیکی را مصرف، تولید و یا فرآیند سازی می نمایند، فراهم می نماید.تولیدات SaaS به طور کلی از پیش ساخته شده و با استفاده از عملکردهای فراهم شده  به طور مثال برای کاربران Google Gmail که به راحتی به ایمیل استاندارد تحت وب و برنامه تقویم ، مانند  دسترسی دارند، بدون سفارشی سازی اصلی مصرف می شوند.

منبع : کتاب رایانش ابری

مولف : مهندس رضا مقدم

مرکز آموزش رسمی میکروتیک