49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۰ فروردین ۱۳۹۶

تست و عیب یابی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه1

ما در این بخش برخی از مفاهیم اساسی در زمینه تست کردن را معرفی خواهیم نمود. ابتدا به بحث درباره عبارات خرابی مدار (fault)، خطا (error)، از کار افتادگی (failure) می پردازیم و خرابیها را مطابق با شیوه رفتارشان به مرور زمان به خرابیهای دائمی و غیردائمی طبقه بندی می کنیم.
ما به تحلیلی آماری از خرابیها خواهیم پرداخت، و نرخ از کار افتادگی و زمان متوسط برای کار افتادگی را معرفی می کنیم. ما نشان می دهیم که چگونه نرخ از کار افتادگی در دوره عمر یک محصول تغییر می یابد و چگونه نرخهای از کار افتادگی سیستمهای سری و موازی را می توان محاسبه نمود. ما همچنین علل فیزیکی و الکتریکی خرابیها، با عنوان مکانیسمهای از کار افتادگی، را توضیح می دهیم.
ما تستها را مطابق با تکنولوژی که برای آن طراحی شده اند، پارامترهایی که مورد ارزیابی قرار می دهند، هدفی که برای آن نتایج تست استفاده می شوند، و روش کاربرد تست طبقه بندی می کنیم.
سپس به بیان رابطه بین بهره وری فرایند تولید چیپ ، پوشش خطای یک تست (که کسری از تعداد کل خرابیهای نشاسایی شده توسط یک تست معین است) و سطح کاستی (کسر بخشهای بدی که تست را پاس می کنند) می پردازیم. از این می توان برای ماسبه مقدار تست مورد نیاز برای یک سطح کیفی مشخص از محصول استفاده نمود.
در نهایت، به بحث درباره اصول اقتصادی تست کردن از جهت زمان ورود به بازار (time-to-market)، عایدی، هزینه های توسعه تست و هزینه نگهداری می پردازیم.

۱٫۱    خرابیها و بروزشان
این بخش با تعریف عبارات از کار افتادگی، خطا و خرابی آغاز می شود؛ و پس از آن نوبت به مروری اجمالی بر نحوه بروز به موقع خرابیها توسط خودشان می رسد.

۱٫۱٫۱    از کار افتادگیها، خطاها و خرابیها
یک از کار افتادگی سیستم زمانی رخ می دهد یا موجود است که سرویس سیستم با سرویس مشخص شده، یا سرویسی که باید ارائه می شده، متفاوت باشد. به عبارت دیگر: سیستم در انجام آنچه باید انجام دهد ناموفق عمل می کند. علت یک از کار افتادگی یک خطا است.
یک خطا در سیستم زمانی وجود دارد (سیستم در یک حالت نادرست است) که حالت آن با حالتی که در آن باید برای ارائه خدمت مشخص شده آماده باشد در دسترس نباشد. یک خطا حاصل یک خرابی است.
یک خرابی وقتی در سیستم موجود است که یک تفاوت فیزیکی بین سیستم “خوب” یا “صحیح” و سیستم فعلی وجود داشته باشد.
مثال ۱٫۱  یک خودرو را نمی توان به علت پنچری استفاده نمود. این واقعیت که به علت پنچری نمی توان خودرو را به شکلی ایمن راند را می توان به عنوان از کار افتادگی دید. از کار افتادگی حاصل یک خطا است، که حالت خطادار فشار هوا در تایر می باشد. خرابی که موجب حالت خطادار شد سورخ شدگی در تایر بود، که تفاوت فیزیکی بین یک تایر خوب و یک تایر خطادار است.
به این احتمال توجه داشته باشید که یک خرابی (فورا) موجب از کار افتادگی نمی شود؛ مثلا، در مورد یک تایر که بسیار آرام نشتی دارد.

۱٫۱٫۲  بروز خرابی
بر حسب مدتی که خطاها خود را بروز می دهند، دو نوع از خرابیها را می تواند تمیز داد: خرابیهای دائمی و غیردائمی.

1 پاسخ

  1. اشتراک ها : تست و عیب یابی » آموزش میکروتیک

ارسال پاسخ