49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۱ فروردین ۱۳۹۶

تمرین عیب یابی و خطایابی سخت افزار شبکه و میکروتیک

تمرین عیب یابی و خطایابی سخت افزار شبکه و میکروتیک

 

فرض کنید قطعه ای داریم که در یک دمای نرمال ۳۰ درجه سانتیگراد مشغول کار است. هدف این است که این قطعه روند فرسودگی این قطعه، وقتی تحویل شد، به صورتی باشد که همچنان یک عمر موثر یک ساله داشته باشد. مقادیر برای Ea را می توان از جدول ۱٫۱ گرفت که در آن نقطه میانی این بازه باید لحاظ شود.
الف) یک دمای burn-in 125 درجه سانتیگراد را در نظر بگیرید؛ با فرض اینکه خرودگی فلزی شدن حالت از کار افتادگی غالب باشد؟

ب) همان سوال حالت الف را اکنون با دمای burn-in 150 درجه سانتیگراد در نظر بگیرید.

ج) یک دمای burn-in 125 درجه سانتیگراد را در نظر بگیرید؛ در صورتی که آلیاژسازی حالت از کار افتادگی غالب باشد زمان burn-in چیست؟

د) همان سوال ج را حالا با دمای burn-in 150 درجه سانتیگراد در نظر بگیرید.
۱٫۲ فرض کنید یک سیستم دارای دو زیرسیستم متصل شده به صورت سری داشته باشیم. زیرسیستم اول یک سیستم موازی با سه جزء است؛ زیرسیستم دوم یک سیستم موازی با دو جزء است. اتکاپذیری سیستم، R(t)، با داشتن نرخ از کار افتادگی، ، هر یک از این پنج جزء λ باشد چقدر است؟
۱٫۳ با داشتن یک فرایند تولیدی با یک بازدهی معین و یک سطح نقص مورد نیاز برای بخشهای تحویل شده، پوشش خرابی مورد نیاز را محاسبه کنید:
(الف) با داشتن DL = 20 DPM و Y = 0.6؛
(ب) با داشتن DPM DL = 20 و Y = 0.8؛
(ج) با داشتن  DPM DL = 4 و Y = 0.6؛
(د) با داشتن DL = 4 DPM و Y = 0.8؛
۱٫۴ فرض کنید که یک تیم یک محصول دارای سه بورد را طراحی کند، که هر کدام دارای ۱۰ ASIC هستند. فرایند تولیدکننده ASICها دارای بازدهی ۰٫۷ می باشد؛ و پوشش خرابی ۹۵% است. قیمت قالب ASIC 30 دلار است، هزینه یک ASIC بسته بندی شده و تست شده (بدون مدارهای تست) ۶۰ دلار است. هزینه مهندسی ۶۰۰ دلار در روز است و هزینه کار مجدد تولیدی در سطح بورد ۵۰۰ دلار به ازاء هر ASIC می باشد. چرخه عمر محصول هدف ۴۸ ماه است؛ قیمت سیستم ۱۰۰۰۰ دلار است، شامل یک حاشیه سود ۲۰ درصدی و تعداد واحدهای فروخته شده ۵۰۰۰ است.

به منظور بهبود پوشش از کار افتادگی به ۹۹%، باید مداربندی روی تراشه با پیامدهای ذیل افزوده شود: ناحیه قالب ۱۰% افزایش می یابد، سرعت تراشه ۵% کاهش می یابد، و هزینه توسعه تست اضافی به علت مدارهای روی تراشه یک ماه را به خود اختصاص می دهد (یک ماه با ۲۲ روز مهندسی را در نظر بگیرید).

الف) با داشتن این سیستم طراحی شده:

هزینه کار مجدد تولیدی (CM) چقدر اس و عایدی مورد انتظار (ER) چقدر می باشد؟

وقتی هزینه کار مجدد تولیدی به ۰٫۸ افزایش یابد هزینه کار مجدد چقدر می شود؟

هزینه کار مجدد تولیدی در زمانی که بازدهی به ۰٫۸ افزایش یابد و پوشش خرابی به ۹۹% افزایش یابد چقدر می شود؟

(ب) فرض کنید این سیستم با مداربندی تست ارتقاء یافته یابد.

مقادیر جدید برای CE، CA، CM و CS چه هستند؟

مقدار عایدی از دست رفته (LR) چقدر است؟

اختلاف در سود کل با توجه به گنجانده شدن مداربندی تست چقدر است؟

ج) فرض کنید مداربندی تست هزینه تعمیر و نگهداری را ۲۰ درصد کاهش دهد. همچنین فرض کنید که هزینه اصلی سیستم ($۱۰ ۰۰۰) تنها ۴۰ درصد هزینه چرخه عمر برای مشتری به علت هزینه تعمیر و نگهداری بوده باشد (شکل ۱٫۸ را ببینید). چرخه عمر اصلی چقدر است و هزینه چرخه عمر جدید با توجه به ارتقاء سیستم با مداربندی تست چقدر است؟