49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

خدمات IPv4 , IPv6

مرکز آموزش میکروتیک تنها موسسه آموزش رسمی میکروتیک عضو ثبت شده سازمان RIPE NCC بوده که در قالب LIR – Local Internet Registry اقدام به ارائه خدمات IPv4 , IPv6 , BGP AS Number در قاره آسیا و اروپا می نماید.

LIR و عضو رسمی سازمان RIPE NCC

جهت مشاهده اطلاعات عضویت در RIPE NCC

 

از جمله خدمات قابل ارائه این مرکز :
  • فروش IPv4 , IPv6 , BGP AS Number
  • اجاره IPv4 , IPv6 , BGP AS Number
  • عضویت و انجام فرایند ثبت نام در RIPE NCC

 

نکات قابل توجه در خصوص خدمات IP :

فروش IPv4 با حداقل تعداد ۲۵۶ ( معادل ۲۴/ ) امکان پذیر است.

اجاره IPv4 با حداقل تعداد ۲۵۶ ( معادل ۲۴/‌ )‌ و حداقل ۶ ماه امکان پذیر است.

جهت عضویت به عنوان LIR مبلغ عضویت ۲۰۰۰ یورو ( قیمت سال ۲۰۱۷ ) فقط برای ثبت نام پرداخت میگردد.

جهت دریافت IPv4 در عضویت جدید مبلغ ۱۴۰۰ یورو به مبلغ ثبت نام افزوده می شود.

فرایند عضویت و ثبت نام در RIPE در بازه زمانی ۱ ماه امکانپذیر می باشد.

هر عضویت در RIPE قادر به دریافت صرفا ۱۰۲۴ عدد آدرس IPv4 ( معادل ۲۴/‌ ) و حداکثر ( /۲۹ ) برای IPv6 و حداقل یک BGP AS Number دریافت کند.

تمامی اطلاعات مندرج در سایت و دیتابیس RIPE NCC مربوط به درخواست کننده می باشد و قابل بررسی است (‌نام , آدرس , تلفن , … )

کلیه عواقب و مسئولیت های سوء استفاده از آدرس های IP به عهده مصرف کننده خواهد بود.

هزینه کلیه ثبت نام و عضویت در RIPE NCC و دریافت IPv4 , IPv6 , BGP AS Number تقریبا ۳۴۰۰ یورو میباشد (‌ مالیات ۲۱ درصد افزوده می شود‌ )