49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۷ فروردین ۱۳۹۶

خرابی های سخت افزاری تجهیزات شبکه

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0
/

۱٫۱    خرابیها و بروزشان
این بخش با تعریف عبارات از کار افتادگی، خطا و خرابی آغاز می شود؛ و پس از آن نوبت به مروری اجمالی بر نحوه بروز به موقع خرابیها توسط خودشان می رسد.

۱٫۱٫۱    از کار افتادگیها، خطاها و خرابیها
یک از کار افتادگی سیستم زمانی رخ می دهد یا موجود است که سرویس سیستم با سرویس مشخص شده، یا سرویسی که باید ارائه می شده، متفاوت باشد. به عبارت دیگر: سیستم در انجام آنچه باید انجام دهد ناموفق عمل می کند. علت یک از کار افتادگی یک خطا است.
یک خطا در سیستم زمانی وجود دارد (سیستم در یک حالت نادرست است) که حالت آن با حالتی که در آن باید برای ارائه خدمت مشخص شده آماده باشد در دسترس نباشد. یک خطا حاصل یک خرابی است.
یک خرابی وقتی در سیستم موجود است که یک تفاوت فیزیکی بین سیستم “خوب” یا “صحیح” و سیستم فعلی وجود داشته باشد.
مثال ۱٫۱  یک خودرو را نمی توان به علت پنچری استفاده نمود. این واقعیت که به علت پنچری نمی توان خودرو را به شکلی ایمن راند را می توان به عنوان از کار افتادگی دید. از کار افتادگی حاصل یک خطا است، که حالت خطادار فشار هوا در تایر می باشد. خرابی که موجب حالت خطادار شد سورخ شدگی در تایر بود، که تفاوت فیزیکی بین یک تایر خوب و یک تایر خطادار است.
به این احتمال توجه داشته باشید که یک خرابی (فورا) موجب از کار افتادگی نمی شود؛ مثلا، در مورد یک تایر که بسیار آرام نشتی دارد.

۱٫۱٫۲  بروز خرابی
بر حسب مدتی که خطاها خود را بروز می دهند، دو نوع از خرابیها را می تواند تمیز داد: خرابیهای دائمی و غیردائمی.

۱٫۱٫۲٫۱  خرابیهای دائمی
عبارت خرابی دائمی به وجود یک خطا که به طور دائمی بر رفتار کارکردی یک سیستم تاثیر دارد (تراشه، آرایه یا بورد) اشاره دارد. نمونه هایی از دائمی، که استوار یا سخت نیز نامیده می شود، عبارتند از:
ارتباطات نادرست بین مدارهای مجتمع (ICها)، بوردها، ترکها و سایر موارد (مثلا قطع اتصالها یا اتصال کوتاه ها به علت پاشیدگی لحیم یا خرابیهای طراحی).
اجزاء قطع شده یا بخشهایی از اجزا.
روکشهای IC نامناسب، اتصالات داخلی “سیلیکون به فلز” یا “فلز به بسته” (یک مشکل تولیدی).
خطاهای طراحی کاربردی (پیاده سازی کارکرد منطقی نادرست است).
از آنجا که خرابیهای دائمی بر مقادیر منطقی در سیستم به طور دائمی تاثیر می گذارند، تشخیص آنها نستب به خرابیهای غیردائمی که در ذیل توضیح داده شده اند راحتتر است.

۱٫۱٫۲٫۲  خرابیهای غیردائمی
خرابیهای غیردائمی تنها در بخشی از زمان موجود هستند؛ آنها در لحظاتی تصادفی به وقوع می پیوندند و برای دوره های زمانی محدود، ولی نامعلوم، بر رفتار کارکردی سیستم تاثیر می گذارند. در نتیجه این ظهور تصادفی، تشخیص و مکانیابی خرابیهای غیردائمی دشوار است. اگر چنین خطایی در جریان تست بر سیستم تاثیر نگذارد، در این صورت به نظر می رسد که سیستم به درستی در حال کار است.
خرابیهای غیردائمی را می توان به دو گروه با منشاء های متفاوت تقسیم نمود: خرابیهای گذرا و متناوب.
خطاهای گذرا حاصل شرایط محیطی همچون اشعه های کیهانی، ذرات آلفا، آلودگی، رطوبت، دما، فشار، ارتعاش، نوسانات منبع تغذیه، تداخل الکترومغناطیسی، تخلیه های الکتریکی استاتیک، و حلقه های زمین می باشند.
خرابیهای گذرا به علت تاثیر مبهمی که بر مقادیر منطقی در یک سیستم دارند به سختی تشخیص داده می شوند. خطاها در حافظه های دسترسی تصادفی (RAMها) حاصل از خطاهای گذرا اغلب خطاهای نرم نامیده می شوند. آنها تجدیدنشدنی لحاظ می شوند، و اینگونه فرض می شود که هیچ آسیب دائمی به سلول حافظه وارد نشده است. تشعشع با ذرات آلفا به عنوان یک علت عمده خطاهای نرم مطرح می باشد.
خرابیهای غیردائمی حاصل از شرایط غیرمحیطی همچون از دست رفتن شرایط، تنزل یا فرسودگی اجزاء می باشند (فرض کلی این است که در جریان انتقال از کارکرد نرمال به فرسودگی، خطاهای غیردائمی مکن است رخ دهند)، زمانبندی بحرانی (خطرات و شرایط رقابتی، که می تواند حاصل از خطاهای طراحی باشد)، تغییرات مقاومتی و خازنی (مقادیر مقاومت و خازن ممکن است از مقدار مشخص شده شان در ابتدا یا به مرور زمان منحرف شوند، که می تواند منجر به خطاهای زمانبندی شود)، بی نظمیهای فیزیکی، و نویز (نویز سیگنالها در سیستم را مختل می کند).
یک مشخصه خرابیهای غیردائمی این است که آنها در مدت از کار افتادگی حاصل از خرابی غیردائمی مانند خرابیهای دائمی عمل می کنند. متاسفانه، زمانی که یک خرابی غیردائمی بر سیستم تاثیر می گذارد معمولا در مقایسه با یک زمان اعمال یک تست توسعه داده شده برای خرابیهای دائمی، که نوعا در حد چند ثانیه است، بسیار کوتاه می باشد. این می تواند با تکرار مداوم تست یا با دائمی شدن خرابی غیردائمی کاهش یابد.

 

گذار طبیعی خرابیهای غیردائمی به خرابیهای دائمی ممکن است چندین ساعت، روز یا ماه طول بکشد، و در نتیجه باید شتاب بگیرد. این می تواند با فراهمسازی شرایط تنش محیطی (دما، فشار، رطوبت و غیره) حاصل شود. یک مشکل که باید اعمال شرایط تنش وجود دارد این است که خرابیهای جدیدی ممکن است توسعه یابند، که موجب از کار افتادگیهای مضاعف می شود.