49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

دانشجویان ممتاز

دانشجویان ممتاز مرکز آموزش رسمی میکروتیک

دانشجویانی که موفق به اخذ نمره ۱۰۰ در آزمون های بین المللی میکروتیک نموده اند.