49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

دوره میکروتیک با مدرک بین المللی در مرکز میکروتیک

آخرین زمانبندی کلاس های رسمی و بین المللی میکروتیک در ایران
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCINE تهران ۱۵ الی ۱۷ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی12/0
قیمت 8000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCRE تهران ۹ الی ۱۰ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی14/0
قیمت 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۱ الی ۳ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۳ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی9/0
قیمت 7000000 ریال