49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

دوره میکروتیک با مدرک بین المللی در مرکز میکروتیک

آخرین زمانبندی کلاس های رسمی و بین المللی میکروتیک در ایران
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCWE اصفهان با مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
مکاناصفهان , متاکو
صندلی1/0
قیمت 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCNA اصفهان با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۶ بهمن ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی2/0
قیمت 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCINE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۶ بهمن ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۲۲ دی ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی9/0
قیمت 5000000 ریال