49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

دوره میکروتیک با مدرک بین المللی در مرکز میکروتیک

آخرین زمانبندی کلاس های رسمی و بین المللی میکروتیک در ایران
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ آبان ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی2/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCINE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۸ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس میکروتیک MTCRE در تهران با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
مدرس میکروتیک رضا مقدم

کلاس آموزش میکروتیک MTCIPv6E در تهران همراه با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA در تهران همراه با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۵ مهر ۱۳۹۶ - ۷ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA در اهواز – روز های زوج بعد از ظهر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
مکاناهواز , کیانپارس
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCRE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی6/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCWE شیراز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
مکانشیراز , نیکان شبکه
صندلی1/0
قیمت 4500000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCRE در شیراز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مکانشیراز , نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 4000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA اصفهان با امتحان بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۳ شهریور ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی5/0
قیمت 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

میکروتیک MTCWE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , میدان انقلاب
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال