49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

دوره های میکروتیک گذشته

آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک در اهواز , MTCNA

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ تیر ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال 4500000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک در اهواز , MTCNA

نوعدوره حضوری
تاریخ۶ تیر ۱۳۹۶ - ۸ تیر ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCNA , MikroTik

نوعدوره حضوری
تاریخ۳ تیر ۱۳۹۶ - ۵ تیر ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA در کرمانشاه با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی11/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

تدریس خصوصی میکروتیک MTCNA – MikroTik

نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCWE در کرمانشاه

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی11/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA در اصفهان همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳ تیر ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی3/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

میکروتیک MTCNA تهران همراه با امتحان و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , میدان انقلاب
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCINE در تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۶ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی5/0
قیمت 7000000 ریال 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA کاشان با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۳۰ تیر ۱۳۹۶
مکانکاشان , سازمان شهرداری
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش MTCRE تهران با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۶ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ تیر ۱۳۹۶ - ۹ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره میکروتیک MTCUME تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۲ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی6/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA اهواز با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
مکاناهواز , موسسه آموزش پانیذ
صندلی8/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA کرمانشاه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش MTCWE همراه با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCRE آزمون MTCRE مدرک MTCRE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCWE آزمون MTCWE مدرک MTCWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCTCE امتحان MTCTCE مدرک MTCTCE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCNA آزمون MTCNA مدرک MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCINE آزمون MTCINE مدرک MTCINE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
دوره آموزش مهندسی پیشرفته وایرلس میکروتیک

آموزش MTCEWE آزمون MTCEWE مدرک MTCEWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
دوره مهندسی لایه دو میکروتیک

آموزش MTCL2TME آزمون MTCL2TME مدرک MTCL2TME

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

آموزش MTCIPv6E آزمون MTCIPv6E مدرک MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

آموزش MTCUME آزمون MTCUME مدرک MTCUME

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک امتحان میکروتیک مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲ تیر ۱۳۹۵ - ۴ تیر ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

کلاس میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی9/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

دوره میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی14/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCTCE با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش MTCNA تهران با مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۵ خرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی14/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCINE تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی5/0
قیمت 7000000 ریال 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCNA

نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
مکاناهواز , دانشگاه لوله سازی
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره MTCUME تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی1/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره MTCIPv6E تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی1/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCRE تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCNA تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCNA خرداد

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCRE خرداد

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCWE خرداد

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCTCE خرداد

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCUME خرداد

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCINE خرداد

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

آموزش میکروتیک MikroTik MTCIPv6E خرداد

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

آموزش میکروتیک MikroTik MTCIPv6E اردیبهشت

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCINE اردیبهشت

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCTCE اردیبهشت

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCUME اردیبهشت

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCWE اردیبهشت

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCRE اردیبهشت

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCNA اردیبهشت

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

آموزش میکروتیک MikroTik MTCIPv6E فروردین

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCINE فروردین

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCUME فروردین

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCTCE فروردین

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCWE فروردین

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCRE فروردین

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MikroTik MTCNA فروردین

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره MTCIPv6E تهران / با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی8/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCINE تهران / با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱ آبان ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره MTCUME تهران / با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۸ مهر ۱۳۹۵ - ۹ مهر ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCTCE تهران / با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCWE تهران / با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ شهریور ۱۳۹۵ - ۶ شهریور ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCRE تهران / با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۲۸ آبان ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی15/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCNA تهران / با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۶ تیر ۱۳۹۵ - ۱۸ تیر ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره ۱ روز MTCUME Renew + Update نوروزی تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۹ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی2/0
قیمت 3000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره ۱ روز MTCTCE Renew + Update نوروزی تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۸ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی2/0
قیمت 3000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره ۱ روز MTCRE Renew + Update نوروزی تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۷ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی3/0
قیمت 3000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره ۱ روز MTCNA Renew + Update نوروزی تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۶ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی11/0
قیمت 3000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کمپ نوروزی – تهران – MTCWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۵ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

اصفهان – MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه آموزش متاکو
صندلی1/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

اصفهان – MTCRE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه آموزش متاکو
صندلی1/0
قیمت 6500000 ریال

آموزش MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
مکانتهران , برناتیک
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال

مشهد – MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۸ بهمن ۱۳۹۵
مکانمشهد , مجتمع فنی
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال

شیراز – MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱ بهمن ۱۳۹۵
مکانشیراز , نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال

اصفهان – MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۲۴ دی ۱۳۹۵
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی15/0
قیمت 5000000 ریال

اهواز – MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۳ دی ۱۳۹۵
مکاناهواز , موسسه دیسون
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

تهران – MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

اهواز – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
مکاناهواز , موسسه پانیذ
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

اهواز – MTCRE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
مکاناهواز , موسسه پانیذ
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

اهواز – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۴ دی ۱۳۹۵
مکاناهواز , موسسه پانیذ
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

اصفهان – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی1/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

اصفهان – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی0/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

تهران – MTCTCE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

تهران – MTCRE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۸ بهمن ۱۳۹۵
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

تهران – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱ بهمن ۱۳۹۵
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

تهران – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ دی ۱۳۹۵ - ۳ دی ۱۳۹۵
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

ماهشهر – MTCTCE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
مکانماهشهر , ناحیه , موسسه هیوا
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

ماهشهر – MTCWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
مکانماهشهر , ناحیه , موسسه هیوا
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

ماهشهر – MTCRE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
مکانماهشهر , ناحیه , موسسه هیوا
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

ماهشهر – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
مکانماهشهر , ناحیه , موسسه هیوا
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

شیراز – MTCINE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۸ مرداد ۱۳۹۵
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

شیراز – MTCUME

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۴ مرداد ۱۳۹۵
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

شیراز – MTCTCE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۰ تیر ۱۳۹۵ - ۱ مرداد ۱۳۹۵
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

شیراز – MTCWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ تیر ۱۳۹۵ - ۲۸ تیر ۱۳۹۵
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

شیراز – MTCRE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ تیر ۱۳۹۵ - ۲۵ تیر ۱۳۹۵
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

شیراز – MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۶ تیر ۱۳۹۵ - ۱۸ تیر ۱۳۹۵
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

شیراز – MTCRE & MTCWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷ دی ۱۳۹۵
مکانشیراز , موسسه نیکان شبکه
صندلی1/0
قیمت 8000000 ریال