49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۴ فروردین ۱۳۹۶

روش های کاربردی تست و عیب یابی سخت افزار شبکه و میکروتیک

بسته به شیوه ای که محرکهای تست به قطعه (بخش) اعمال شوند و پاسخهای تست که از آن قطعه گرفته شوند، تستها را می توان طبقه بندی نیز نمود.
یک ATE را می توان برای تامین محرکهای تست و مشاهده پاسخهای تست استفاده نمود؛ این با عنوان یک تست خارجی مورد اشاره قرار می گیرد.

با داشتن یک بورد با اجزاء بسیار، تست خارجی را می توان به شیوه های ذیل اعمال نمود:

از طریق کانکتورهای بورد

این امکان یک رابطه ساده با ATE را فراهم می آورد و امکان تست شدن در سرعت نرمال را فراهم می آورد؛ با این حال، ممکن است طراحی تستهایی که بتوانند تمام خرابیها را شناسایی نمایند دشوار باشد (اگر نگوییم ناممکن) زیرا دسترسی به تمام مدارها از کانکتورهای نرمال به راحتی امکانپذیر نیست. در سطح وسیع، این نوع تست کردن تست کردن کاربردی نامیده ی شود؛ این شویه نرمال تست کردن در این سطح است.

 

از طریق یک وسیله ویژه (یک مجموعه خاص بورد از کانکتورها)

یک کانکتور ویژه-بورد اختصاصی برای قابل دسترسی کردن تمام خطوط سیگنال روی بورد استفاده می شود. جریانهای زیاد برای استخراج سیگنالهای محرکهای تست به منظور اوردرایو موقتی سطوح سیگنال موجود استفاده می شوند؛ این نرخی که در آن تستها را می توان در حدود ۱ مگاهرتز انجام داد کاهش می دهد. این نوع از تست کردن تست کردن درون مداری نامیده می شود. این امکان مکانیابی اجزائی که دچار خراجی شده اند را فراهم ی آورد.