49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۸ فروردین ۱۳۹۶

شبکه های بی سیم WLAN

شبکه محلی بیسیم

اگرچه شبکه های بیسیم در دهه ۱۹۹۰ وارد بازار شدند، ولی تکنولوژی این شبکهها از قرن هجدهم مطرح بود. سر ویلیام هرشل، موسیقیدان و ستارهشناس (۱۷۳۸ تا ۱۸۲۲)، وجود نور مادون قرمز و فراتر از قدرت دید انسان بودن آن را کشف کرد. کشف نور مادون قرمز به طرح نظریه امواج الکترومغناطیس منجر گردید؛ این نظریه توسط مردی به نام جیمز مکسول (۱۸۳۱ تا ۱۸۷۹) مورد بررسی عمیق قرار گرفت. اغلب کشفیات وی در خصوص الکترومغناطیس بر اساس تحقیقات دو محقق قبل از خود یعنی مایکل فارادی (۱۷۹۱ تا ۱۸۶۷) و آندره ماری آمپر (۱۷۷۵ تا ۱۸۳۶) میسر گردید. هاینریش هرتز (۱۸۵۷ تا ۱۸۹۴) با توجه به کشفیات مکسول موفق شد ثابت کند امواج الکترومغناطیس با سرعت نور حرکت کرده و میتوان الکترسیته را بر روی این امواج منتقل نمود.
اگرچه این اکتشافات جالب به نظر میآیند، ولی ممکن است ارتباط آنها با شبکه های محلی بیسیم (WLANها) برای شما جای سوال داشته باشد. ارتباط آن از این قرار است: در شبکههای محلی ِ (LAN) استاندارد دیتا از طریق سیمهایی مانند یک کابل شبکه به شکل سیگنالهای الکتریکی انتشار مییابد. کشف هرتز مسیر را برای انتقال همان دیتا به شکل سیگنالهای الکتریکی از طریق هوا و بدون سیم هموار کرد. بنابراین، پاسخی ساده در خصوص ارتباط میان شبکه محلی بیسیم و دیگر اکتشافاتی که پیشتر نام برده شد در این موضوع است که شبکه محلی بیسیم همان شبکه محلی است که نیازی به کابل برای انتقال دیتا میان دو دستگاه ندارد، و این تکنولوژی ناشی از تحقیقات و اکتشافات هرشل، مکسول، آمپر و هرتز میباشد. این امر توسط فرکانسهای رادیویی (RF) محقق میشود.
هدف از استفاده از فرکانسهای رادیویی ارسال بیشترین دیتای ممکن به دورترین نقطه ممکن با سریعترین سرعت ممکن است. مشکل آن عوامل فراوان تاثیرگذار بر فرکانسهای رادیویی است که میبایست رفع شوند یا برای آنها راه حلی در نظر گرفته شود. یکی از این مشکلات تداخلت است که در فصل ۵، با عنوان «ارتباط آنتنها»، به طور مفصل شرح داده شده است. فعلا در این حد کافی است که بدانید داشتن شبکههای محلی بیسیم امکانپذیر است ولی همیشه ایجاد این شبکهها آسان نیست. به منظور درک نحوه برطرف سازی این مشکلات و اینکه خود این مسائل چه هستند، ابتدا باید متوجه شوید که فرکانسهای رادیویی چگونه مورد استفاده قرار میگیرند.

ارسال پاسخ