49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۴ فروردین ۱۳۹۶

لازمه های پوشش خرابی و عیب یابی سخت افزار

با داشتن یک تراشه با نقایص بالقوه، یک سوال مهم که باید پاسخ داده شود این است که تستها باید با چه شدتی انجام شوند. این بخش به ارائه معادله ای می پردازد که سطح نقص تراشه ها به بازدهی و پوشش خرابی را ارتباط می دهد. از این معادله می توان برای استخراج کیفیت تست مورد نیاز، با توجه به بازدهی فرایند و سطح نقص مطلوب، استفاده نمود.
سطح نقص، DL، کسری از قطعات بد است که تمام تستها را پاس می کنند. مقادیر برای DL معمولا بر حسب نقایص به ازاء میلیون (DPM) ارائه می شوند؛ مقادیر مطلوب کمتر از ۲۰۰ DPM هستند، که برابر با ۰٫۰۲% می باشد.
بازدهی فرایند، Y، به صورت کسری از قطعات تولیدشده تعریف می شود که بی نقص هستند. مقدار واقعی Y به ندرت معلوم است، زیرا تشخیص تمام قطعات خراب با تست کردن تمام قطعات برای تمام خرابیهای ممکن امکانپذیر نیست.

 

از اینرو، مقدار Y معمولا با این نسبت تخمین زده می شود: “تعداد قطعات غیرناقص”/”تعداد کل قطعات”؛ در حالی که “تعداد قطعات غیر ناقص” با شمارش قطعاتی تعیین می شود که رویه تست استفاده شده را پاس می کنند.
پوشش خرابی، FC، یک معیار برای درجه بندی کیفیت یک تست است؛ این به صورت نسبت: “تعداد واقعی خرابیهای شناسایی شده”/”تعداد کل خرابیها” تعریف می شود (در جایی که فرض می شود خطاها متعلق به یک مدل خرابی خاص هستند، فصل ۲ را ببینید).

 

در عمل، دستیابی به یک تست کامل (یعنی یک تست با FC = 1) برای یک قطعه VLSI ناممکن است، که علت آن این موارد است: (الف) مدلسازی خرابی ناکامل: یک خرابی واقعی (همچون یک اتصال باز در یک IC) ممکن است با یک خرابی مدلسازی شده یا بلعکس متناظر نباشد، (ب) وابستگی داده ای خرابیها: ممکن است اجرای تمام کارکردها (همچون ADD و SUB و غیره در یک ریزپردازنده) کافی نباشد زیرا اجرای صحیح این کارکردها ممکن است وابسته به داده ها باشد

(مثلا، وقتی که کارکرد انتقالی ALU خراب باشد)، و (ج) ممکن است محدودیتهای تست پذیری وجود داشته باشد (مثلا به علت محدودیتهای پین ممکن است تمام قطعات مدار قابل دسترسی نباشند). این نشانگر آن است که اگر مدار تست را با موفقیت پشت سر بگذارد (پاس کند)، نمی توان عدم وجود خرابیها را تضمین نمود.