49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

مرکز آموزش میکروتیک

آموزش MTCNA مدرک MTCNA دوره MTCNA کتاب MTCNA امتحان MTCNA جزوه MTCNA

آموزش MTCRE مدرک MTCRE دوره MTCRE کتاب MTCRE امتحان MTCRE جزوه MTCRE

آموزش MTCWE مدرک MTCWE دوره MTCWE کتاب MTCWE امتحان MTCWE جزوه MTCWE

آموزش MTCTCE مدرک MTCTCE دوره MTCTCE کتاب MTCTCE امتحان MTCTCE جزوه MTCTCE

آموزش MTCUME مدرک MTCUME دوره MTCUME کتاب MTCUME امتحان MTCUME جزوه MTCUME

آموزش MTCINE مدرک MTCINE دوره MTCINE کتاب MTCINE امتحان MTCINE جزوه MTCINE

آموزش MTCIPv6E مدرک MTCIPv6E دوره MTCIPv6E کتاب MTCIPv6E امتحان MTCIPv6E جزوه MTCIPv6E

مرکز آموزش میکروتیک

برترین نماینده آموزش میکروتیک در ایران

مدرس و مشاور بین المللی میکروتیک رضا مقدم

همراه با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک