49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۸ فروردین ۱۳۹۶

چگونگی تحقق پهنای باند از طریق سیگنالهای فرکانس رادیویی

چگونگی تحقق پهنای باند از طریق سیگنالهای فرکانس رادیویی

به منظور ارسال دیتا از طریق امواج رادیویی، انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) استاندارد ۸۰۲٫۱۱ را وضع کرده که ارتباط نیمه دوطرفه برای ارسال و دریافت از طریق شبکه محلی بیسیم توسط یک فرکانس یکسان را تعریف میکند. برای استفاده از استانداردهای ۸۰۲٫۱۱ نیازی به اخذ مجوز نیست ولی میبایست از قوانین وضع شده توسط کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) پیروی کرد. انجمن مهندسین برق و الکترونیک استانداردهایی وضع میکند که طبق قوانین کمیسیون ارتباطات فدرال قابل اجرا هستند. کمیسیون ارتباطات فدرال نیز نه تنها مدیریت فرکانسهای بدون نیاز به اخذ مجوز را به عهده دارد بلکه سطوح توان برقی که دستگاههای WLAN در آنها کار می کنند، فناوریهای انتقال قابل استفاده، و محلهایی که برخی از دستگاههای WLAN خاص قابل استقرار هستند را نیز کنترل می کند.

به منظور دستیابی به پهنای باند از سیگنال فرکانس رادیویی، میبایست دیتا را از طریق یکی از روشهای انتشار در شکل سیگنالهای الکتریکی ارسال نمود. یکی از این روشهای نشر را «طیف گسترده» میگویند. در سال ۱۹۸۶، کمیسیون ارتباطات فدرال موافقت نمود تا از طیف گسترده در بازار تجاری با استفاده از آنچه با عنوان باندهای فرکانسی پزشکی، علمی و صنعتی (ISM) نامیده می شود استفاده شود. برای قرار دادن دیتا بر روی سیگنالهای رادیویی باید از تکنیک مدولاسیون استفاده کرد. تکنیک مدولاسیون افزودن دیتا به سیگنال حامل میباشد. احتمالاً با این مفهوم از پیش آشنا هستید. به منظور ارسال موسیقی، اخبار یا صحبت بر روی امواج رادیویی از مدولاسیون فرکانس (FM) یا مدولاسیون دامنه (AM) استفاده میشود. آخرین باری که در ترافیک بودید و به رادیو گوش میدادید در واقع از همین تکنولوژی استفاده میکردید.

ارسال پاسخ