49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

کلاس های آموزش و آزمون میکروتیک

جدیدترین دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک در ایران
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCTCE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۴ خرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCWE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCRE تهران با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی9/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCNA همراه با مدرک و آزمون بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCNA تهران همراه با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو