حسن اصغری
تهران , تبریز
مکانایران
کار فعلیترینر , آکادمی ترینر , مشاور میکروتیک

بیوگرافی

آکادمی ترینر میکروتیک با شماره مدرک ACTR0583 , مدرس رسمی میکروتیک با شماره TR0457 و مشاور رسمی میکروتیک