49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰
دسته بندی

آموزش شبکه میکروتیک

نرخ از کار افتادگی سیستمهای سری و موازی

مثال ۱٫۲  فرض کنید که burn-in در ۱۵۰ ◦C رخ دهد؛ و Ea = 0.6 eV و دمای عملیاتی نرمال ۳۰ ◦C...
ادامه مطلب

محاجرت الکتریکی و اسول عیب یابی سخت افزار میکروتیک

مهاجرت الکتریکی در ترکهای (خطوط) فلزی سازی تراشه Al (آلومینیوم) رخ می دهد. جریان الکترونی که از طریق ترکهای Al عبور می...
ادامه مطلب

طبقه بندی تستها و عیب های سخت افزاری میکروتیک

طبقه بندی تستها یک تست رویه ای است که که امکان تمایز بین بخشهای خوب و بد را فراهم می آورد. تستها...
ادامه مطلب

سطح نقص به صورت تابعی از پوشش خرابی

سطح نقص به صورت تابعی از پوشش خرابی فرض کنید که یک تراشه معین دقیقا دارای n خرابی stuck-at (SAF) باشد. یک...
ادامه مطلب

روش کاربرد تست و خرابی

روش کاربرد تست و خرابی بسته به شیوه ای که محرکهای تست به قطعه (بخش) اعمال شوند و پاسخهای تست که از...
ادامه مطلب

تحلیل خرابی های سخت افزاری

تحلیلی بر خرابیها این بخش به تحلیلی بر خرابیها می پردازد؛ با مروری اجمالی بر تناوب وقوع خرابیها به صورت تابعی از...
ادامه مطلب

انواع خرابی سخت افزاری

انواع خرابی سخت افزاری   خرابیهای دائمی عبارت خرابی دائمی به وجود یک خطا که به طور دائمی بر رفتار کارکردی یک...
ادامه مطلب