استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
زمان۲ روز , پنجشنبه الی جمعه
مکاناهواز , موسسه پانیذ
صندلی4/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره بین المللی میکروتیک

مرکز آموزش رسمی میکروتیک در ایران

اهواز میکروتیک MTCRE

همراه با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

توسط مدرس رسمی میکروتیک مهندس رضا مقدم

مدرس و مشاور میکروتیک