استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
زمان۴ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی12/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک در ایران توسط نماینده رسمی میکروتیک در ایران

برترین مدرس و مشاور رسمی میکروتیک در ایران استاد رضا مقدم

قرارگیری نام شرکت کنندگان در سایت میکروتیک و قابلیت مشاهده مدارک بین المللی میکروتیک