استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ دی ۱۳۹۵ - ۳ دی ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی3/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال