استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۸ بهمن ۱۳۹۵
زمان۲ روز , پنجشنبه الی جمعه
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی3/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال