استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲ آذر ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی2/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال