استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی5/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال