نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
زمان3 روز , چهارشنبه الی جمعه
مکاناهواز , دانشگاه لوله سازی
صندلی0/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال