استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰ دی ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانماهشهر , ناحیه , موسسه هیوا
صندلی0/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره بین المللی میکروتیک

مرکز آموزش رسمی میکروتیک در ایران

ماهشهر میکروتیک MTCNA

همراه با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

توسط مدرس رسمی میکروتیک مهندس رضا مقدم

مدرس و مشاور میکروتیک
ماهشهر میکروتیک MTCNA