استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱ بهمن ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , فاطمی , موسسه برناتیک
صندلی4/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال