استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
زمان۲ روز , پنجشنبه الی جمعه
مکانماهشهر , ناحیه , موسسه هیوا
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال