استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانماهشهر , ناحیه , موسسه هیوا
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال