استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲ آبان ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران - خیابان فاطمی
صندلی0/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
(1 امتیاز)
قیمت 5000000 ریال