49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰
برگزاری دوره میکروتیک اهواز MTCNA – بعد از ظهر – شنبه الی دو شنبه