49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

لیست مدرسین رسمی میکروتیک

ابراهیم عامری

تهران
مشاور و آکادمی ترینر رسمی میکروتیک
نمایش پروفایل

جلال عدل محمدی

تهران
آکادمی ترینر و مشاور رسمی میکروتیک
نمایش پروفایل

حسن اصغری

تهران , تبریز
مدرس , مشاور , آکادمی ترینر رسمی میکروتیک
نمایش پروفایل

حسین طارمیان

تهران , زنجان , شیراز
آکادمی ترینر و مشاور رسمی میکروتیک
نمایش پروفایل

رضا مقدم

اهواز , تهران
مدرس و مشاور بین المللی میکروتیک
نمایش پروفایل

عزیزاله بندزن

اهواز
آکادمی ترینر و مشاور رسمی میکروتیک
نمایش پروفایل

فرزانه فرخی

تهران
آکادمی ترینر و مشاور رسمی میکروتیک
نمایش پروفایل

مجید برکاتی

تهران
آکادمی ترینر و مشاور رسمی میکروتیک
نمایش پروفایل