49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰
برچسب

الگوریتم محرمانگی همسان سیمی ( WEP – Wired Equivalent Privacy)