49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰
برچسب

سیسکو

آموزش NAT در سیسکو

Network Address Translation (Nat) ترجمه آدرس شبکه سرویس و مکانیزمی است که یکی از ساده ترین فرایند های آن عمل تبدیل آدرس‌های...
ادامه مطلب

ایجاد رمز عبور در سیسکو IOS

ایجاد رمزعبور در روتر در تجهیزات سیکسو مثل روتر چندین نمونه رمز عبور می‌توانیم اعمال نمائیم. این رمز عبورها به شرح زیر...
ادامه مطلب

آنشایی اولیه با دستورات سیسکو

محیط‌های موجود در CLI در CLI روتر و سویچ‌ها محیط‌ها و حالت متفاوتی وجود دارد و این محیط‌ها با سطوح دسترسی متفاوت...
ادامه مطلب