49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰
برچسب

محاجرت الکتریکی و اسول عیب یابی سخت افزار میکروتیک

محاجرت الکتریکی و اسول عیب یابی سخت افزار میکروتیک

مهاجرت الکتریکی در ترکهای (خطوط) فلزی سازی تراشه Al (آلومینیوم) رخ می دهد. جریان الکترونی که از طریق ترکهای Al عبور می...
ادامه مطلب