49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰
برچسب

میکروتیک

نرخ از کار افتادگی سیستمهای سری و موازی

مثال ۱٫۲  فرض کنید که burn-in در ۱۵۰ ◦C رخ دهد؛ و Ea = 0.6 eV و دمای عملیاتی نرمال ۳۰ ◦C...
ادامه مطلب

طبقه بندی تستها و عیب های سخت افزاری میکروتیک

طبقه بندی تستها یک تست رویه ای است که که امکان تمایز بین بخشهای خوب و بد را فراهم می آورد. تستها...
ادامه مطلب

سطح نقص به صورت تابعی از پوشش خرابی

سطح نقص به صورت تابعی از پوشش خرابی فرض کنید که یک تراشه معین دقیقا دارای n خرابی stuck-at (SAF) باشد. یک...
ادامه مطلب

روش کاربرد تست و خرابی

روش کاربرد تست و خرابی بسته به شیوه ای که محرکهای تست به قطعه (بخش) اعمال شوند و پاسخهای تست که از...
ادامه مطلب

تحلیل خرابی های سخت افزاری

تحلیلی بر خرابیها این بخش به تحلیلی بر خرابیها می پردازد؛ با مروری اجمالی بر تناوب وقوع خرابیها به صورت تابعی از...
ادامه مطلب

آموزش NAT در سیسکو

Network Address Translation (Nat) ترجمه آدرس شبکه سرویس و مکانیزمی است که یکی از ساده ترین فرایند های آن عمل تبدیل آدرس‌های...
ادامه مطلب